Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Struktura a funkce chloroplastů vybraných dřevin pěstovaných pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Název práce v češtině: Struktura a funkce chloroplastů vybraných dřevin
pěstovaných pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Název v anglickém jazyce: Structure and function of chloroplasts in selected woody plants
grown under increased CO2 concentration
Klíčová slova: aklimace, aktivita fotosystému 1 a 2, elektronový transport, fotosyntéza, granální a stromatální tylakoidy, chloroplast, Picea abies, smrk ztepilý, tylakoidní membrána, zvýšená koncentrace CO2
Klíčová slova anglicky: acclimation, electron transport, elevated CO2 concentration, granal and stromal thylakoids, Norway spruce, photosynthesis, photosystem 1 and 2 activity, Picea abies, thylakoid membrane
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.05.2009
Datum zadání: 25.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Oponenti: doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Marie Kočová, CSc.
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
Zásady pro vypracování
V krátkodobém měřítku (1 vegetační sezona) zpravidla dochází pod vlivem zvýšené koncentrace CO2 ke stimulaci fotosytetické aktivity rostlin a díky zvýšené asimilaci CO2 roste produkce asimilátů, hlavně nestrukturních rozpustných sacharidů a škrobu. V případě dlouhodobého ošetření zvýšenou koncentrací CO2 může docházet k aklimaci fotosyntetického aparátu a následnému poklesu fotosyntetické aktivity, tzv. aklimační depresi. Příčiny aklimační deprese mohou na úrovni celé rostliny vycházet ze změn v rovnováze mezi zdrojem asimilátů (fotosyteticky aktivích listů) a sinkem (zásobních nebo nově vznikajících orgánů). Na úrovni organel mohou být příčinami fotosyntetické aklimace např. zvýšená akumulace škrobu a změny ve struktuře chloroplastů. Vliv zvýšené koncentrace CO2 se může různou měrou projevovat v průběhu vegetační sezony a ontogeneze listu.
Seznam odborné literatury
Bude poskytnuta školitelem a konzultanty.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je zhodnotit vliv zvýšené koncentrace CO2 na ultrastrukturu chloroplastů a jejich funkčních vlastností u smrku.

Součástí diplomové práce bude terénní odběr vzorků listů ze stromů pěstovaných při zvýšené koncentraci CO2 na experimentálním stanovišti ÚSBE AV ČR v.v.i. na Bílém Kříži v Moravskoslezských Beskydech.

Strukturální parametry budou doplněny paramtery fyziologickými (gazometrické měření rychlosti asimilace) poskytnuté pracovištěm Dr. Otmara Urbana na ÚSBE AV ČR v.v.i.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this study is to evaluate changes of chloroplast structure and functuon of Nurway spruce grown in elevated concentration of CO2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK