Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geoinformační systém Albertova a okolí
Název práce v češtině: Geoinformační systém Albertova a okolí
Název v anglickém jazyce: GEOINFORMATION SYSTEM OF ALBERTOV SORROUNDINGS
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Schneider
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2009
Datum zadání: 11.01.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Oponenti: Ing. Miroslav Čábelka
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK