Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Organická chemie v experimentech
Název práce v češtině: Organická chemie v experimentech
Název v anglickém jazyce: Organic Chemistry in Experiments
Klíčová slova: molekulární gastronomie, výuka chemie, chemické pokusy, ovocný kaviár, mozzarellové ravioly, pokusy s vajíčkem, zmrzlina, tekutý dusík
Klíčová slova anglicky: molecular gastronomy, chemical education, chemical experiments, fruit caviar, mozzarella ravioli, experiments with eggs, ice cream, liquid nitrogen
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2008
Datum zadání: 11.07.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:06.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá zpracováním v dnešní době bouřlivě se rozvíjejícího kulinářského směru – molekulární gastronomií a využitím těchto poznatků při výuce chemie na základních i středních školách formou pokusů. Všechny pokusy byly ověřeny a provedeny v domácím prostředí, zdokumentovány a vysvětleny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with molecular gastronomy as an expanding culinary direction and is focused on the use in chemistry teaching in primary and secondary education. There are described home experiments which were verified, documented and explained.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK