Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivnijící prostorové rozmístění mravenišť mravenců druhu Formica polyctena
Název práce v češtině: Faktory ovlivnijící prostorové rozmístění mravenišť mravenců druhu Formica polyctena
Název v anglickém jazyce: Factors causing spatial distribution of ant nest
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2008
Datum zadání: 04.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: Mgr. Michal Holec, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bude sleodováno rozmístění hnízd ve velkých komplexech hnízd Formica polyctena. Pomocí GIS budou studovány faktory ovlivňující prostorové rozmístění mravenišť mravenců druhu F. polyctena.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK