Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulácia genovej expresie: Hox paradox
Název práce v jazyce práce (slovenština): Regulácia genovej expresie: Hox paradox
Název práce v češtině: Regulácia genovej expresie: Hox paradox
Název v anglickém jazyce: Regulation of gene expression: Hox paradox
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2008
Datum zadání: 30.03.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK