Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zapojení svalů v oblasti ramenního pletence při střelbě golfovým úderem v ledním hokeji
Název práce v češtině: Zapojení svalů v oblasti ramenního pletence při střelbě golfovým úderem v ledním hokeji
Název v anglickém jazyce: Involvement of muscles in shoulder during golf shooting in ice-hockey
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2007
Datum zadání: 28.11.2007
Datum a čas obhajoby: 29.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2008
Oponenti: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK