Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of SNAI1 transcription factor in metastasis
Název práce v češtině: The role of SNAI1 transcription factor in metastasis
Název v anglickém jazyce: The role of SNAI1 transcription factor in metastasis
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2008
Datum zadání: 30.03.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK