Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Coevolution of figs and fig wasps
Název práce v češtině: Chalcidky (Hymenoptera: Chalcidoidea) a jejich koevoluce s hostitelem
Název v anglickém jazyce: Coevolution of figs and fig wasps
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2008
Datum zadání: 01.06.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Námětem práce je shrnutí publikovaných údajů o koevoluci mezi parazitickými vosičkami z nadčeledi Chalcidoidea (Hymenoptera: Chalcidoidea) a jejich hostiteli. Vazba parazitoida na hostitele může být často velice úzká, jindy širšího charakteru a larva daného parazitoida je schopná pro svůj vývoj využít více různých druhů hostitelů. Obecně je známo, že nekteré druhy parazitických vosiček z čeledi Agaonidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) jsou velice specializované a jejich evoluce se vyvíjela naprosto v souladu s hostitelskými organismy (tzv. v koevoluci). Jak je tomu ale u jiných druhů parazitických vosiček. Jsou rovněž takto druhově specifické ke svým hostilům.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main object of this literary recherche is to summarize published data about coevolution between parasitic wasps from superfamily Chalcidoidea (Hymenoptera: Chalcidoidea) and their hosts. The linkage between parasitoid and their host can be either narrow or broader and larva of parasitoid can use for development more then one host species. Some species of chalcids from family Agaonidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) are specialist and their evolution is in correspondence with their host (i.e. in coevolution). How is situation in other species of chalcid wasps? Are there also so narrow trofic relationships?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK