Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
On Geometrical Properties of the r-Neighborhood of Brownian Motion and Related Random Structures
Název práce v češtině: On Geometrical Properties of the r-Neighborhood of Brownian
Motion and Related Random Structures
Název v anglickém jazyce: On Geometrical Properties of the r-Neighborhood of Brownian
Motion and Related Random Structures
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2008
Datum zadání: 20.10.2008
Datum a čas obhajoby: 18.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.10.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:20.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.11.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK