Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kraniometrická variabilita prehistorických populací z oblasti Údolí Nilu
Název práce v češtině: Kraniometrická variabilita prehistorických populací z oblasti Údolí Nilu
Název v anglickém jazyce: Craniometric variability of prehistoric populations from the Nile Valley
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2008
Datum zadání: 17.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2011
Oponenti: prof. PhDr. MUDr. Eugen Strouhal, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Martina Kujanová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK