Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení asymetrie obličeje dospělé české populace: 3D studie
Název práce v češtině: Hodnocení asymetrie obličeje dospělé české populace: 3D studie
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the face asymmetry of Czech adult population: 3D study
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2008
Datum zadání: 17.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2011
Oponenti: Mgr. Bc. Věra Pivoňková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK