Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Primární prevence rizikových jevů souvisejících s agresivitou v základních školách
Název práce v češtině: Primární prevence rizikových jevů souvisejících s agresivitou v základních školách
Název v anglickém jazyce: The primary prevention of aggression-related risk phenomena in elementary schools
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Dvořáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2008
Datum zadání: 27.11.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2009
Oponenti: PhDr. Ivana Nováková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK