Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychická deprivace v dětství
Název práce v češtině: Psychická deprivace v dětství
Název v anglickém jazyce: Psychical deprivation in childhood
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Nováková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2008
Datum zadání: 27.11.2008
Datum a čas obhajoby: 24.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2009
Oponenti: PhDr. Jitka Cintlová, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK