Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití cyklistiky dětmi na základní škole
Název práce v češtině: Využití cyklistiky dětmi na základní škole
Název v anglickém jazyce: The usage of a bicycle by pupils
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2007
Datum zadání: 15.04.2007
Datum a čas obhajoby: 12.09.2008 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2008
Oponenti: PhDr. Ivana Turčová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK