Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza a návrh doplnění metodiky výcviku ve výškách a nad volnou hloubkou u speciálního útvaru policie ČR
Název práce v češtině: Analýza a návrh doplnění metodiky výcviku ve výškách a nad volnou hloubkou u speciálního útvaru policie ČR
Název v anglickém jazyce: Analysing and proposing of change work in heights and above open depths training in the Czech Police special operations forces
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2007
Datum zadání: 27.11.2007
Datum a čas obhajoby: 25.09.2008 15:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost KSP
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2008
Oponenti: Mgr. Erik Barták
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK