Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace právní úpravy ochrany lesa v Čechách a ve Francii.
Název práce v češtině: Komparace právní úpravy ochrany lesa v Čechách a ve Francii.
Název v anglickém jazyce: A comparison of the legal regulation of forest protection
in the Czech Republic and France
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2008
Datum zadání: 26.11.2008
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 16:00
Místo konání obhajoby: 338
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK