Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění osob s postižením zraku na trhu práce
Název práce v češtině: Uplatnění osob s postižením zraku na trhu práce
Název v anglickém jazyce: Employment of people with visual impairments
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2008
Datum zadání: 25.11.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Anna Jílková
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK