Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Majetková práva autorská
Název práce v češtině: Majetková práva autorská
Název v anglickém jazyce: Economic rights in copyright
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2008
Datum zadání: 25.11.2008
Datum a čas obhajoby: 25.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.11.2008
Oponenti: JUDr. Petra Žikovská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK