Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tanec seniorů
Název práce v češtině: Tanec seniorů
Název v anglickém jazyce: Dance movement of seniors
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Jebavá
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2007
Datum zadání: 25.11.2007
Datum a čas obhajoby: 19.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2008
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK