Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filosofie kultury
Název práce v češtině: Filosofie kultury
Název v anglickém jazyce: Philosophy of Culture
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra filozofie (28-05)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2008
Datum zadání: 25.11.2008
Datum a čas obhajoby: 20.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2009
Oponenti: PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK