Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis of the growth of human neural stem cells on several types of biocompatible hydrogels
Název práce v češtině: Analýza růstu lidských neurálních kmenových buněk na několika typech biokompatibilních hydrogelů
Název v anglickém jazyce: Analysis of the growth of human neural stem cells on several types of biocompatible hydrogels
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: Mgr. Natalyia Romanyuk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2008
Datum zadání: 25.11.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2009
Oponenti: doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Na celém světě žije dnes odhadem 2,5 milionu lidí s poraněním míchy (SCI), a každý rok je evidováno více než 130,000 nových případů. SCI způsobuje trvalou ztrátu neuronů a axonální degeneraci na straně léze, vede k vážným funkčním defektům, paraplegii nebo tetraplegii. V současné době neexistuje efektivní léčba míšního poranění. Nově vznikající strategie pro náhradu, nebo regeneraci poškozené tkáně je implantace kmenových buněk a/nebo uměle vytvořených biomateriálů, jako lešení pro tvorbu mostů mezi zbytky poškozené míchy. V této práci, chceme testovat viabilitu, růst a diferenciaci lidských neurálních kmenových buněk na několika typech biokompatibilních hydrogelů, s cílem možného využití, jako transplantačního materiálu v potkaním modelu míšní balónkové kompresní léze.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Worldwide, an estimated 2.5 million people live with spinal cord injury (SCI), with more than 130,000 new injuries reported each year. SCI invariably results in the loss of neurons and axonal degeneration at the lesion site, leading to severe functional impairment, paraplegia or tetraplegia. Currently, there is no effective treatment for spinal cord injury. An emerging strategy for replacing or regenerating damaged tissue is the implantation of stem cells and/or artificial biomaterials such as scaffolds to form tissue bridges between damaged spinal cord stumps. In this study, we plan to test viability, growth and differentiation of human neural stem cells on several types of biocompatible hydrogels with the aim of possible use as transplantation material in the rat model of spinal cord balloon compression lesion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK