Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozbor kritických situací v basketbalu
Název práce v češtině: Rozbor kritických situací v basketbalu
Název v anglickém jazyce: The Analysis of Critical Situations in Basketball
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2007
Datum zadání: 25.11.2007
Datum a čas obhajoby: 29.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2008
Oponenti: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK