Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluace procesu programu NON STOP 24 - výdejní automaty na Harm reduction materiál
Název práce v češtině: Evaluace procesu programu NON STOP 24 -
výdejní automaty na Harm reduction materiál
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the process of NON-STOP 24 programme -
dispensing machines for harm rudustion material
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbara Janíková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2008
Datum zadání: 25.11.2008
Datum a čas obhajoby: 11.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce A (B01638)
Oponenti: Barbora Orlíková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK