Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Buněčné signální dráhy zapojené v synchronizaci savčích biologických hodin
Název práce v češtině: Buněčné signální dráhy zapojené v synchronizaci savčích biologických hodin
Název v anglickém jazyce: Cellular signaling pathways engaged in the entrainment
of mammalian biological clock
Klíčová slova: Cirkadiánní sytém, biologické rytmy, suprachiasmatická jádra, synchronizace, světlo, buněčná signalizace
Klíčová slova anglicky: Circadian system, biological rhythms, suprachiasmatic nuclei, synchronization, light, cellular signaling
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 23.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2011
Oponenti: Ing. Irena Svobodová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK