Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie metabolismu karotenoidů a její vliv na ornamentální signalisaci živočichů
Název práce v češtině: Fyziologie metabolismu karotenoidů
a její vliv na ornamentální signalisaci živočichů
Název v anglickém jazyce: Physiology of Carotenoids Metabolism and Ornamental Signalisation in Animals
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2008
Datum zadání: 21.11.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: MUDr. Mgr. Ondřej Černý
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Anotace:
- základní charakteristika, obecná struktura a diversita karotenoidů
- fyziologické funkce karotenoidů a jejich metabolismus
- uplatnění karotenoidů v antioxidačních procesech v organismu
- potenciální negativní efekt degradačních produktů karotenoidů na zdraví organismu
- alternativní mechanismy uplatnění karotenoidů v ornamentální signalizaci
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK