Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gluten a asociace celiakie s jinými chronickými chorobami
Název práce v češtině: Gluten a asociace celiakie s jinými chronickými chorobami
Název v anglickém jazyce: Gluten and association of celiac disease with other chronic diseases
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Helena Tlaskalová - Hogenová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2008
Datum zadání: 10.04.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2009
Oponenti: Alena Zajícová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK