Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adam v antropogoniích Předního východu
Název práce v češtině: Adam v antropogoniích Předního východu
Název v anglickém jazyce: Adam in Anthropogonies of the Middle East
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2008
Datum zadání: 20.11.2008
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
Oponenti: doc. David Biernot, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK