Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Židovská mystika a její vliv na mystiku křesťanskou (obzvláště v období renesance)
Název práce v češtině: Židovská mystika a její vliv na mystiku křesťanskou
(obzvláště v období renesance)
Název v anglickém jazyce: Jewish Mysticism And Its Influence On The Christianity Mysticism (Especially In The Renaissance)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2008
Datum zadání: 20.11.2008
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK