Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Populační biologie a ekologie Phyteuma orbiculare L.
Název práce v češtině: Populační biologie a ekologie Phyteuma orbiculare L.
Název v anglickém jazyce: Population biology and ecology of Phyteuma orbiculare L.
Klíčová slova: P. orbiculare, populační ekologie, rozšíření druhu v České republice
Klíčová slova anglicky: P. orbiculare,population ecology,distribution of the species in Czech
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.11.2008
Datum zadání: 19.10.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2010
Oponenti: RNDr. Vlastimil Rybka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK