Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adipokines (leptin and adiponectin) as predictors of weight loss and weight regain during one year period following the 10-week low caloric diet (NUGENOB study)
Název práce v češtině: Vliv adipocytárních hormonů (leptin a adiponectin) na predikci váhového úbytku a následného přírůstku (weight regain)
Název v anglickém jazyce: Adipokines (leptin and adiponectin) as predictors of weight loss and weight
regain during one year period following the 10-week low caloric diet
(NUGENOB study)
Klíčová slova: obezita, adipokiny, NUGENOB, nízkokalorická dieta
Klíčová slova anglicky: obesity, adipokines, weight regain, weight loss, low caloric diet
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav patofyziologie (12-UFYP)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2008
Datum zadání: 06.04.2009
Datum a čas obhajoby: 07.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK