Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Netermické ztráty kožního krytu na Klinice popáleninové medicíny za roky 1998 - 2008
Název práce v češtině: Netermické ztráty kožního krytu na Klinice popáleninové medicíny za roky 1998 - 2008
Název v anglickém jazyce: Non-termic skin losses at the Prague Burn Centre through the years 1998 -2008
Klíčová slova: toxická epidermální nekrolýza, avulze rány
Klíčová slova anglicky: toxic epidermal necrolysis, extensive traumatic skin loss
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV (12-POP)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2008
Datum zadání: 27.05.2010
Datum a čas obhajoby: 07.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK