Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řídící systém pro autonomního robota
Název práce v češtině: Řídící systém pro autonomního robota
Název v anglickém jazyce: Autonomous Robot Control System
Klíčová slova: řídící systém, autonomní robot, lokalizace, plánování
Klíčová slova anglicky: control system, autonomous robot, localization, planning
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2013
Datum zadání: 31.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2013
Datum a čas obhajoby: 03.02.2015 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2015
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je návrh a implementace řídícího systému pro autonomního robota. Součástí práce bude rešerše v současnosti používaných robotických systémů. Na základě této rešerše bude navržen a implementován univerzální a modulární vlastní systém. Cílovou platformou bude nízkoúrovňový hardware (nikoli "osobní počítač"), jehož výběr bude proveden na základě analýzy aktuálně dostupných prvků. Implementace bude ověřena na zvoleném reálném robotu.
Seznam odborné literatury
O. Khatib, B.Siciliano: Handbook of Robotics
Springer Tracts in Advanced Robotics series
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude návrh a implementace řídícího systému pro autonomního robota. (tj. jde o návrh a software, nikoli hardware, i když v případě zájmu je možné jít i tímto směrem).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Goal of this work is to design and implement control system for an autonomous robot. The work shall contain a research part covering contemporary robot systems. Resulting system design and implementation should be as much as possible universal and modular.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK