Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Média jako součást volného času romských pubescentů v Praze 3
Název práce v češtině: Média jako součást volného času romských pubescentů v Praze 3
Název v anglickém jazyce: Media as means of current free time of Roma pubuscents in Prague 3
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Dvořáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.12.2006
Datum zadání: 21.12.2006
Datum a čas obhajoby: 24.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2009
Oponenti: RNDr. Mgr. Jana Leontovyčová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK