Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účinnost multimodální výstražné signalizace Tritomegas sexmaculatus vůči ptačím predátorům
Název práce v češtině: Účinnost multimodální výstražné signalizace Tritomegas sexmaculatus vůči ptačím predátorům
Název v anglickém jazyce: Effects of multimodal warning siglals of Tritomegas sexmaculatus on reactions of bird predators
Klíčová slova: multimodální signalizace, výstražné signály, aposematismus, Tritomegas sexmaculatus, ptačí predátoři, stridulace
Klíčová slova anglicky: multimodal signalisation, warning signals, aposematism, Tritomegas sexmaculatus, bird predators, stridulation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2008
Datum zadání: 04.10.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Oponenti: doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Pavel Štys, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK