Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace v Multi-Agentních systémech
Název práce v češtině: Komunikace v Multi-Agentních systémech
Název v anglickém jazyce: Communication in Multi-Agent Systems
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2009
Datum zadání: 14.04.2009
Datum a čas obhajoby: 24.01.2011 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:10.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2011
Oponenti: doc. Mgr. Petr Gregor, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznamte se se základy teorie Multi-Agentních systémů [1] a soustřeďte se zejména na logický popis agentů. Ten si doplňte v práci [2] týkající se takzvaných ?racionálních? agentů.
Úloha výpočetní logiky v Multi-Agentních systémech se rozebírá v pracích [3] a [4] . Seznamte se s problémy komunikace v systémech logických agentů [5] a [6] a s metodami jejich řešení. Pro některou z těchto metod navrhněte vlastní modifikaci nebo zobecnění.
Seznam odborné literatury
[1] An Introduction to Multi Agent Systems, Michael Wooldridge, John Wiley and Sons, Chichester UK,2002

[2] Reasoning about Rational Agents, Michael Wooldridge, The MIT Press, London England, 2000

[3] J. L. Leite and Paolo Torroni: Computational Logic in Multi-Agent Systems, 5th International Workshop, CLIMA V, Lisbon, Portugal, September 29-30, 2004, Revised Selected and Invited Papers Springer 2005

[4] Computational Logic in Multi-Agent Systems: Recent Advances and Future Directions,
Paolo Torroni Annals of Mathematics and Artificial Inteligence, Volume 42 , Issue 1-3 (September 2004) ,Pages: 293 - 305

[5] Logic-based Agent Communication Protocols, Ulle Endriss, Nicolas Maudet, Fariba Sadri, and Francesca Toni, in W. van der. Hoek et al., editors, Proceedings of the Workshop on Logic and Communication in. Multi-Agent Systems (LCMAS-2003), 2003

[6] Computational Logic in Multi-Agent Systems, 6th International Workshop, CLIMA VI, London, UK, June 27-29, 2005, Springer Lecture Notes in Computer Science , Toni, Francesca; Torroni, Paolo (Eds.) Vol. 3900 , 2006
Předběžná náplň práce
Anotace: Práce je věnována komunikaci v multi-agentních systémech logických agentů. Cílem práce je navrhnout modifikaci nebo zobecnění některé z metod pro řešení problémů s komunikací mezi logickými agenty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Annotation: Communications among logic agents in Multi-Agent systems is the topic of the Master thesis. It is concentrated on the problems of communication and its goal is to modify or generalize one of the methods for solution of such problems described in the literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK