Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konkurenční doložka v ČR a ve vybraných členských státech EU
Název práce v češtině: Konkurenční doložka v ČR a ve vybraných členských státech EU
Název v anglickém jazyce: Competition clause in the CR and selected EU Member States
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2008
Datum zadání: 13.11.2008
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Oponenti: prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK