Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efektivita mezinárodněprávní ochrany dětí
Název práce v češtině: Efektivita mezinárodněprávní ochrany dětí
Název v anglickém jazyce: Efficiency on the international protection of children
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2007
Datum zadání: 13.11.2007
Datum a čas obhajoby: 06.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 06.11.2008
Oponenti: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK