Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu:cesta k efektivnímu využití společných financí?
Název práce v češtině: Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu:cesta k efektivnímu využití společných financí?
Název v anglickém jazyce: The EU Financial Framework 2007-2013 and the Budget Review: A Road to Effective Use of Joint Finances?
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2008
Datum zadání: 15.06.2008
Datum a čas obhajoby: 20.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.10.2008
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK