Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generátor kompilátorů založený na restartovacích automatech
Název práce v češtině: Generátor kompilátorů založený na restartovacích automatech
Název v anglickém jazyce: Compiler generator based on restarting automata
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. František Mráz, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2008
Datum zadání: 14.11.2008
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Oponenti: Martin Plátek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout generátor kompilátorů založený na modelu restartovacího automatu. Kompilátory kompilátorů (compiler compilers) jako yacc, bison a jim podobné nabízejí možnost generování syntaktického analyzátoru přímo ze zápisu bezkontextové gramatiky s vhodnými vlastnostmi. Navíc lze ke každému pravidlu gramatiky přidat příkazy, které se mají vykonat při uplatnění daného pravidla při analýze vstupního řetězce.

Podobně lze pro popis syntaxe jazyka použít restartovací automat (např. ve formě tzv. metainstrukcí). Diplomant ve své práci navrhne vhodné rozšíření pro metainstrukce restartovacího automatu tak, aby bylo možné s pomocí takového automatu nejenom zjišťovat syntaktickou správnost vstupního řetězce, ale navíc i vykonávat sémantické akce, aby při přijetí vstupního slova analyzátor vydal také "překlad slova".

Diplomant ověří funkčnost svého návrhu na umělých příkladech, případně na reálné úloze rozpoznávání názvů sloučenin organické chemie zapsaných v českém jazyce.
Seznam odborné literatury
[1] H. Messerschmidt, F. Mráz, F. Otto, and M. Plátek: Correctness preservation and complexity of simple RL-automata. In O. Ibarra and H.-C. Yen, editors, Proceedings CIAA 2006, volume 4094 of LNCS, Berlin, 2006. Springer-Verlag, pages 162-172.

[2] F. Otto: Restarting automata. In Z. Ésik, C. Martin-Vide, and V. Mitrana (eds.): Recent Advances in Formal Languages and Applications, Studies in Computational Intelligence 25, Springer-Verlag, Berlin, 2006, 269-303.

[3] Donnelly, C., Stallman, R.M.: Bison: the YACC-compatible Parser Generator, Bison Version 1.28. Free Software Foundation, 1999.

[4] S. McPeak and G. C. Necula: Elkhound: A Fast, Practical GLR Parser Generator. In Norman Ramsey (ed.): Compiler Construction,
13th International Conference, CC 2004, Springer, 2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK