Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chemie vody, vzduchu a půdy (Součást integrované výuky)
Název práce v češtině: Chemie vody, vzduchu a půdy (Součást integrované výuky)
Název v anglickém jazyce: The chemistry of the water, the air and the soil (Integrated education)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2008
Datum zadání: 20.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Oponenti: RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rozbor současného stavu výuky integrované přírodovědy na základních školách, nižších gymnáziích a středních školách.
Tvorba, realizace a ověření vlastních materiálů ve školách.
Vyhodnocení a optimalizace výsledků. Zjištění stavu integrované výuky na nižším stupni G a zákl.škol? v ČR
2) analýza učebnic Člověk a příroda (Voda, Vzduch, Půda) v oblasti chemie
3) navržení vlastních materiálů doplňujících analyzované učebnice v oblasti chemie: laboratorní práce a protokoly s úkoly, pracovní listy, didaktická hra
4) ověření navržených materiálů - dostupná odborná literatura, učebnice, časopisy v oboru chemické vzdělávání,
diplomové a rigorózní práce z didaktiky chemie k dané tématice.
?The analysis of concrete textbooks for integrated education.
2) The creation, realisation and verification of exercises for integrated education at schools.
3) The evaluation and optimalisation of results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK