Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školy obnovy venkova
Název práce v češtině: Školy obnovy venkova
Název v anglickém jazyce: Schools of rural renewal
Klíčová slova: školy obnovy venkova, program obnovy venkova, obnova venkova, rozvoj venkova, venkov
Klíčová slova anglicky: schools of rural renewal, rural renewal program, rural renewal, rural development, rural regions
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studijní oddělení (24-SO)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivan Rynda
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2008
Datum zadání: 10.11.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.10.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK