Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generování plánovacích modelů
Název práce v češtině: Generování plánovacích modelů
Název v anglickém jazyce: Generating planning models
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Plánovací algoritmy vyžadují konkrétní formální model plánovacího problému, například tradiční plánovací techniky potřebují znát konkrétní akce, které lze provádět, a tyto akce získávají dosazením konstant za proměnné v popisu operátorů pro změnu světa. Podobný problém, tzv. grounding, se vyskytuje i v jiných oblastech jako je třeba SAT. Student se bude zabývat návrhem technik pro generování modelů pro plánovací algoritmy. Jedním z možných směrů je návrh metod, jak grounding dělat inteligentně, např. v omezené podobě, resp. jak se mu zcela vyhnout.
Seznam odborné literatury
sborníky konferencí ICAPS, AAAI
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK