Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace přípravy tenkých vrstev oxidu titaničitého
Název práce v češtině: Optimalizace přípravy tenkých vrstev oxidu titaničitého
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2008
Datum zadání: 05.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2009
Zásady pro vypracování
Nanokrystalický oxid titaničitý je díky velkému povrchu a širokému zakázanému pásu často používaným materiálem pro vývoj slunečních článků nové generace. Pro tyto aplikace je nutné připravit tenkou a transparentní vrstvu oxidu titaničitého na skleněné elektrodě s vrstvou transparentního a vodivého materiálu, např. ITO (indium-tin oxid). Fixace oxidu titaničitého se provádí nejčastěji žíháním.

Obsahem projektu je testování různých postupů nanášení a tepelného vytvrzení vrstvy oxidu titaničitého na elektrodě a vyhodnocení funkčnosti, transparentnosti a stability připravených elektrod.
Seznam odborné literatury
1. Grätzel, M.: Conversion of sunlight to electric power by nanocrystalline dye-sensitized solar cells (2004) J. Photochem. Photobiol. A-Chem. 164, 3-14.
2. Pan, J. X., Y. H. Xu, L. C. Sun, V. Sundstrom and T. Polivka: Carotenoid and pheophytin on semiconductor surface: Self-assembly and photoinduced electron transfer (2004) J. Am. Chem. Soc. 126, 3066-3067.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK