Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Populace tripletních stavů karotenoidů pomocí senzibilizátorů
Název práce v češtině: Populace tripletních stavů karotenoidů pomocí senzibilizátorů
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2008
Datum zadání: 05.12.2008
Zásady pro vypracování
Karotenoidy mají mnoho důležitých fyziologických funkcí v různých typech organismů a proto patří mezi nejvíce rozšířené pigmenty. Jsou především důležitými antioxidanty chránicími buňky a tkáně před škodlivými účinky volných radikálů a singletního kyslíku. Generace tripletních stavů neprobíhá jako u většiny jiných molekul mezisystémovým přechodem, ale triplet-tripletním přenosem excitační energie z jiné molekuly, tzv. senzibilizátoru. Tento typ přenosu energie probíhá tzv. Dexterovým mechanismem, při kterém dochází k výměně elektronu mezi donorem a akceptorem excitace.

Náplní tohoto projektu je využití metod optické spektroskopie (stacionární i s časovým rozlišením) ke studiu účinnosti populace tripletních stavů karotenoidů v roztocích pomocí vybraných senzibilizátorů (např. anthracen, porfyriny).
Seznam odborné literatury
1. Britton, G, Liaaen-Jensen, S, and Pfander, H. (eds): Carotenoids (1995) Basel, Birkhauser Verlag.
2. Fujii, R., Y. Koyama, A. Mortensen and L. H. Skibsted: Generation of the radical cation of beta-carotene in chloroform via the triplet state as revealed by time-resolved absorption spectroscopy (2000) Chem. Phys. Lett 326, 33-38.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK