Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epidemiologická studie dospělých pacientů s purulentní meningitidou
Název práce v češtině: Epidemiologická studie dospělých pacientů s purulentní meningitidou
Název v anglickém jazyce: Epidemiological study of adult patients with acute bacterial meningitis
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FNB (12-INF)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2008
Datum zadání: 07.11.2008
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK