Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Freimanova věta v aditivní kombinatorice
Název práce v češtině: Freimanova věta v aditivní kombinatorice
Název v anglickém jazyce: Freiman's theorem in additive combinatorics
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2008
Datum zadání: 02.03.2009
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Freimanova věta říká, že když n-prvková množina celých čísel A má tu vlastnost,
že |A+A|<cn pro konstantu c, potom existují d a C (závisející jen na c), že A je obsažena
v d-rozměrné aritmetické posloupnosti velikosti <Cn. Zájemce o tuto
práci se seznámí s důkazem Freimanovy věty a jejími aplikacemi v Nathansonově knize a v
novější literatuře a vypracuje jejich přehled.
Seznam odborné literatury
M. B. Nathanson, Additive Number Theory. Inverse Problems and the Geometry of Sumsets, Springer, 1996.
T. Tao, V. Vu, Additive Combinatorics, CUP, 2006.
(a další)
Předběžná náplň práce
Vypracování přehledu důkazu Freimanovy věty a jejích aplikací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Overview of the proof of Freiman's theorem and its applications.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK