Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konvoluční kódy
Název práce v češtině: Konvoluční kódy
Název v anglickém jazyce: Convolutional Codes
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2008
Datum zadání: 11.11.2008
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem práce je zpracovat vybrané partie z teorie konvolučních kódů.
Seznam odborné literatury
[1] Handbook of Coding Theory, V.S.Pless, W.C. Huffman (eds.), Elsevier 1998
[2] R. M. Roth, Introduction to Coding Theory, Cambridge University Press 2006
Předběžná náplň práce
Úkolem práce je zpracovat vybrané partie z teorie konvolučních kódů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of this thesis is to introduce selected topics from convolutional codes theory.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK