Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnocení aktuální nabídky programů středisek ekologické výchovy z hlediska potřeb geografického vzdělávání
Název práce v češtině: Zhodnocení aktuální nabídky programů středisek ekologické výchovy z hlediska potřeb geografického vzdělávání
Název v anglickém jazyce: The evaluation of actual offer of ecological education centres for the purpose of geografical educadion
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2008
Datum zadání: 26.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:22.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2010
Oponenti: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK