Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti integrovaného pojetí výuky geografie a hudební výchovy
Název práce v češtině: Možnosti integrovaného pojetí výuky geografie a hudební výchovy
Název v anglickém jazyce: The possibilities of integrated teaching of geography and musical appreciation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2008
Datum zadání: 26.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:23.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2010
Oponenti: Mgr. Zuzana Pavlasová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK