Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soubor textů k problematice globálních klimatických změn pro účely geografického vzdělávání
Název práce v češtině: Soubor textů k problematice globálních klimatických změn pro účely geografického vzdělávání
Název v anglickém jazyce: The collection of texts about global climate changes for the purpose of the geographical education
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2008
Datum zadání: 07.11.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK